İSG Çevre Politikası

Dünya standardlarına, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere uygun ilaç aktif hammaddesi ve mikropellet ürünleri üreten bir firma olarak hedefimiz aşağıda belirttiğimiz faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamaktır.

  • İnsan sağlığı, 
  • İş sağlığı ve güvenliği, 
  • Çevre bilinci, 
  • Sürekli iyileştirme,

Bu hedefleri gerçekleştirmek için Ulkar Kimya;

  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlığının ve güvenliğinin her türlü işten üstün tutulmasını, 
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kullandığımız kimyasalların sebep olduğu kirliliğin çevre ve insan sağlığına zararının önlenmesi açısından etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını,
  • Faaliyetlerimizin her aşamasında tüm personelimize sağlık, güvenlik ve çevre koruması yönünde eğitim verilmesini, 
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek çevre etkilerinin ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) risklerinin belirlenmesini ve bu risklerin, etkilerinin kabul edilebilir seviyeye indirilmesini, 
  • İSG ve çevre koruma ile ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelerin çalışanların katılımıyla uygulanmasını ve tüm verilerin kamuoyuna açık olmasını,
  • Yeterli miktarda işgücü, çevre ve iş güvenliği ile ilgili teknik ve mali kaynakların ayrılmasını benimsemiş olup bu amaca uygun olarak faaliyetlerini planlamaktadır.

Ulkar Kimya, tüm çalışanlarıyla yukarıdaki faaliyetlerin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesini ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

© Copyright 2006 Ulkar Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır -
Merkez: İnkılap mah. Akçakoca sok. No:10 34768 Ümraniye-İstanbul Tel : 0216 633 60 00
Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi Gaziosman Paşa Mah. Fatih Bulvarı No:9 59500 Çerkezköy-Tekirdağ

Made By Zin Studios