Tütünsüz Gençlik

Tütün tüketimi Dünya'da önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Tüketicilerin yaklaşık yarısının ölümüne neden olan ve ne yazık ki tüketimi yasal olan bu zararlı maddeye genellikle 15 yaş öncesi başlanmaktadır. Dünyada 10-24 yaş arası gençlerin sayısı 1.8 milyardır. Bu genç nüfusun da %85’inden fazlası gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Çocukluk çağlarında ağır hastalıklar geçirmemiş iseler, bu genç nüfusun büyük çoğunluğu sağlıklıdır. İkna edilebilir, kolay etkilenebilir özellikleri nedeniyle de gençler tütün endüstrisinin hedef kitlesidir. Tütün endüstrisi gençlere yaşam boyu tütün ürünleri kullanabilecek potansiyel tüketiciler gözüyle bakmaktadır.
Nikotin yüksek bağımlılık yapan bir maddedir. Bir kez tütünü deneyen çocuk ve gençlerin çoğu yaşam boyu tütün bağımlısı haline gelirler. Çocuk ilk sigarasını ne kadar erken yaşta denerse, o kadar uzun süre düzenli tütün tüketicisi olacaktır ve sigarayı daha zor bırakan grupta yer alacaktır. Sigara içenlerin dörtte biri tütün kullanımına 10 yaşından önce başlamaktadır. Örtülü ve açık reklamların diğer tütün pazarlama taktikleri ile birlikte genç insanlar üzerinde tütün kullanımını özendirici etkisi kesin olarak kanıtlanmıştır. Bu gerçeği çok iyi bilen tütün endüstrisi milyarlarca dolarını sadece öldürücü ürünlerini etkili pazarlamak için harcamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, tütün karşıtı çalışan bütün bilim insanları da bu tehlikenin farkındadır. Bu nedenle bu yıl "Tütünsüz Dünya Günü"  aktivitelerinin teması “Tütünsüz Gençlik” olarak belirlenmiştir.
Genç nüfusun bir kez tütünü denemesini ve ardından düzenli tütün tüketicileri arasına girmesini önlemek amacıyla, tütün ürünlerinin promosyonu ve sponsorlukları dahil direk ve indirek tütün reklamlarının tamamen yasaklanması gerekmektedir.

TÜTÜN REKLAMI, PROMOSYONU VEYA SPONSORLUĞUNUN TAM YASAKLANMASINA NEDEN GEREKSİNİM DUYMAKTAYIZ?

 1. Çünkü; Dünya'da yaşayan çocukların yaklaşık yarısı tütün ürünlerinin serbestçe dağıtımını yasaklamayan ülkelerde yaşamaktadır.
 2. Çünkü; ancak tam ve yoğun yasaklar tütün tüketiminin azaltılmasında etkili olabilir.
 3. Çünkü; yasakları uygulayan ülkelerde, yasaklar öncesi ve sonrası yapılan karşılaştırmalarda, tütün tüketiminin %16 azaldığı saptanmıştır.
 4. Çünkü; tam olmayan yasaklar etkili olmaz, tütün reklamlarının alternatif medya aracılığıyla yapılabilmesini olanaklı kılar.

Direk ve indirek tütün reklamları için yüzlerce yol vardır. Televizyon, radyo, internet, posterler, magazin, mektuplar, kuponlar, semboller, ilan panoları, piyango çekilişleri vb. yoluyla reklamlar, spor etkinliklerine sponsorluk, bar veya kulüp gibi gençler için popüler mekanlarda özel etkinliklere sponsorluk gibi geniş bir liste tütün endüstrisinin iş takvimini oluşturmaktadır.

EYLEM ÇAĞRISI;
REKLAM, PROMOSYON VE SPONSORLUKLARIN TAM YASAKLANMASI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİNİ AZALTACAKTIR

Politikacılara çağrı:

 • Tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluklarının tüm şekillerinin tam yasaklanması amacıyla yasal düzenlemeler gereklidir. 19 Ocak 2008 tarihinde kabul edilen, 19 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren 5727 sayılı yasa ülkemiz insanının tütünden gelecek zararlara karşı sağlığını korumak amacıyla tam reklam yasağını da zorunlu kılmaktadır. Yasal zorunluluk olmadan, gönüllülük esası ile yapılacak düzenlemeler işe yaramayacaktır ve özellikle gençler tarafından benimsenmeyecektir.
 • Sadece gençleri hedef alan politika ve programlar yeterli olmayabilir. Tüm halka yönelik reklam yasakları, tütün vergi oranlarında yükseltme ve tam dumansız iç ortam yaratma girişimlerinin hepsi bir arada uygulandığında, gençlerin tütün kullanım oranlarının azaltılmasında çok daha önemli başarılar elde edilecektir.

Gençlere çağrı:

 • Ülkemizin yasalarının size öğretilmesine izin verin. Tütünün reklam, promosyon ve sponsorluklarının tam yasaklanmasının tek haklı gerekçesi sizin geleceğinizi korumaktır.
 • Sizi korumak için düzenlenen tütün karşıtı eğitim kampanyalarına katılın ve bu konuda bilim insanlarınca yapılan açıklamalara kulak verin.

Topluma çağrı:

 • Tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluklarının tam yasaklanmasını destekleyerek, gençleri bu büyük sağlık tehditinden koruyun.
 • Tütün endüstrisinin kurnaz ve pahalı reklamlarının başarılı olamayacağını siz de kanıtlayın.

Sivil toplum örgütlerine çağrı:

 • Ülkemizde tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluklarına tam yasak getiren yeni yasamızı destekleyin ve hayata geçmesine ortak olun.
 • Tütünsüz gençlik kampanyasına gençlerin de katılmasına yardımcı olun. Elbirliğiyle geliştirilen, uygulanan, izlenen tütün kontrol politikaları ve programları çok daha etkili olacaktır.


Ekli dosyayı görmek için tıklayın. (2594 Kb)


© Copyright 2006 Ulkar Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. - Tüm Hakları Saklıdır -
Merkez: İnkılap mah. Akçakoca sok. No:10 34768 Ümraniye-İstanbul Tel : 0216 633 60 00
Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi Gaziosman Paşa Mah. Fatih Bulvarı No:9 59500 Çerkezköy-Tekirdağ

Made By Zin Studios